Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig er 

André Kvernberg, mobil 90991591, mail: andre@kvernberg.net.

 

Barneidrettsansvarlig skal:

 

  1. Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
  2. Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.
  3. Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
  4. Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling.
  5. Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.
  6. Bidra til at alle barn blir inkludert i aktiviteter, uavhengig av bakgrunn.